Viavers

Velkommen til Via Vers!

Jeg som står for denne sida, heter Toril Karstad og skal ta for meg ulike områder der vers kan ha stor betydning. Tittelen Via Vers har jeg fått adoptere fra Ragnar Arntzens bok med samme navn: Via vers: Hvordan lære norsk via rim og regler, sanger og vers, cndp 2002. For tida leser jeg forskning på betydningen av sang og musikk i andrespråkundervisningen og blir inspirert. Tidligere har jeg satt meg inn i svært mye forskning på musikk i leseopplæringen og i arbeidet med dyslektikere. Når det gjelder betydningen av sanger i eldreomsorgen, vil jeg allerede nå nevne en rørende og inspirerende dokumentar ved Michael Rossato-Bennett, kalt Alive inside. Mitt motto i den forbindelse er: Levende via vers.

 

Til elevsider

 

Nylig kom jeg ut med fagboka Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring.

Denne boka tar bl.a. for seg noen av temaene som skal utgjøre Via Vers etter hvert, nemlig:

  1. språk via vers
  2. begreper via BU og vers
  3. skriftspråk via vers og
  4. huske via vers.

Den neste boka om engelskopplæring tar for seg de samme temaene i tillegg til engelsk via vers. Etter hvert skal jeg også skrive om trosopplæring via vers, og jeg skal dele praksisfortellinger og ideer mht. vers i eldreomsorgen.

Stangeavisa har skrevet en artikkel om fagboka og Via Vers.