Via Vers

Jeg som står for denne sida, heter Toril Karstad og skal ta for meg ulike områder der vers kan ha stor betydning. Tittelen Via Vers har jeg fått adoptere fra Ragnar Arntzens bok med samme navn: Via vers: Hvordan lære norsk via rim og regler, sanger og vers, cndp 2002. For tida leser jeg forskning på betydningen av sang og musikk i andrespråkundervisningen og blir inspirert. Tidligere har jeg satt meg inn i svært mye forskning på musikk i leseopplæringen og i arbeidet med dyslektikere. Når det gjelder betydningen av sanger i eldreomsorgen, vil jeg allerede nå nevne en rørende og inspirerende dokumentar ved Michael Rossato-Bennett, kalt Alive inside. Mitt motto i den forbindelse er: Levende via vers.

Nylig kom jeg ut med fagboka Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring.
Denne boka tar bl.a. for seg noen av temaene som skal utgjøre Via Vers etter hvert, nemlig:
1. språk via vers
2. begreper via BU og vers
3. skriftspråk via vers og
4. huske via vers.
Den neste boka om engelskopplæring tar for seg de samme temaene i tillegg til engelsk via vers. Etter hvert skal jeg også skrive om menighetsarbeid via vers, og jeg skal dele praksisfortellinger og ideer mht. vers i eldreomsorgen. Stangeavisa har skrevet en artikkel om fagboka og Via Vers.

Illustratør: Melissa Adéle Popkema

Jeg har vokst opp i et musikerhjem, og sang og musikk har vært en viktig ingrediens i livet mitt og i pedagogikken min. Etter at jeg ble kjent med Jørgen Frosts helhetslesemetode på 90-tallet, der detaljarbeidet med lyder, symboler og ord skal knyttes til hel tekst, lagde jeg bearbeidingsoppgaver til mine mange språklydsanger. Barna lærte sangen utenat og bearbeidet den på ulike måter: klipte opp teksten og puslet sammen, fylte inn manglende orddeler, «reparerte diktet» som var gjort om til bokstavrekker uten mellomrom i Word, delte teksten i stavelser eller bøyde verb og substantiv fra teksten. Jeg utvidet også sangrepertoaret. Ved hjelp av et treårig stipend fra Helse og rehabilitering spilte vi inn mine 77 norske og 25 engelske språklydsanger profesjonelt i Berg Lydstudio. Daværende skoleelev Lydia Madeleine Popkema lagde morsomme illustrasjoner til sangtekstene.

I 2007 startet jeg på masterstudiet i spes.ped. ved Institutt for spesial-pedagogikk, UiO. Masteroppgaven ble imidlertid fullført ved Høgskolen i Hedmark, slik at jeg har master i tilpasset opplæring derfra. I forbindelse med praksis ved PPT inngikk jeg i februar 2008 samarbeid med en andretrinnslærer som nettopp var ferdig med bokstavprogresjonen etter L97. Hun var villig til å stille med forsøksklasse, og jeg fikk prøve ut Fokus som forebyggende metode i hel klasse. Forsøket var vellykket, og jeg ble oppfordret ved ISP til å forske på Fokus-metodikken. Det gjorde jeg. Forsøkene involverte etter hvert flere skoler og mange klasser. Enda flere skoler prøvde ut kartleggingsprøvene mine. Under forsøkene lagde jeg digitale pusleoppgaver til de fleste sangtekstene. Disse oppgavene blir å finne på Via Vers så snart de er blitt tilpasset til å ligge her.

Allerede mens jeg forberedte det første forsøket, skjønte jeg at jeg måtte lage hefter. Det var alt for tidkrevende å skrive ut kopieringsoriginaler og sortere dem til skole- og hjemmebruk for en hel klasse. Gjennom det første forsøket på første trinn ble det også klart at det var for krevende å bearbeide språklydsanger med alle slags lyder og symboler før barna hadde lært mange av bokstavene. Jeg satte derfor i gang og lagde alternative oppgaver til dette trinnet, knyttet til progresjonen i Amundsen og Zeiners lesebok. Jeg brukte dessuten juleferien til å skrive lange lesestykker til progresjonen. Disse ble etter hvert illustrert av barn.

I fem år drev jeg forsøk på første trinn. Dessverre ble bearbeidingsoppgavene til sangene lagt vekk. De kunne gitt muligheten for god differensiering. Men barna lærte alle språklydsangene utenat. Via disse sangene og bevisstgjøring på lydenes artikulasjon via Fokus talesymboler og språklydhus ble de fonembevisste og koblet lyder til bokstaver. Selv barn med lærevansker, hørselstap eller begrensede norskferdigheter lærte å lese via disse metodene. Sangene ble også en kilde til språkinnlæring. I tillegg var de en kilde til humor, glede og samhold.

Alt på denne nettsida er gratis, og alle elvesidene i norsk og engelsk kan tas i bruk direkte. For å kunne laste ned undervisningsmateriell må man ha en adgangskode. Denne er å finne i fagboka mi, Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring, som presenterer tankegangen og metodene som undervisnings-materiellet bygger på. Boka kan kjøpes i bokhandel, bestilles fra Universitetsforlaget eller lånes på biblioteket. Etter hvert blir en del materiell hovedsakelig å finne på fagbokas nettressurs.

Her er en liten smakebit på Fokus-vers. Dette handler om S-L, der S-en blir en sj-lyd her på Østlandet. Illustrasjon: Lydia Madaleine Popkema. Strek under stumme bokstaver betyr minus lyd.

Se under fanen “Norsk” dersom du ønsker å prøve ut Fokus i leseopplæringen.

Det er flere enn meg som har sett verdien av sanger i undervisningen. Ingemund Golden var klassestyrer og matte- og geografilærer for musikklassen min ved Foss gymnas på syttitallet. Han skrev mange sanger, både til jubileer og til undervisningsbruk. Her kan du lese et intervju jeg hadde med ham i 2016, der han både snakker om dette og om bruk av sanger med de eldre:

Intervju med Ingemund Golden