Hva er Fokus

Fokus er en sammenkobling av metodene til Skjelfjord (artikulasjonsbaseret fonemtrening),  Nyborg (systematisk begrepsundervisning) og Frost (helhetslesemetoden). Helhetslesemetoden går ut på at detaljene i skriftspråket skal jobbes med via hel tekst. I Fokus er helhetsteksten sanger der samme lyd og stavemåte går igjen. Når barna bearbeider de utenatlærte sangtekstene på flere måter, automatiseres koblingene mellom lyd og symbol raskt. I tillegg lærer de ortografien til hele ord, de lærer vokabular, uttrykksmåter, setningsstrukturer og tegnsetting, og de blir oppmerksomme på stumme og vikarierende bokstaver og doble konsonanter. Alt dette skjer mens barna nynner på sangen og leker med en tekst de kan.

Spontane kommentarer under arbeidet med Fokus gjennom forsøkene med metoden tyder på at barna liker de rare tekstene med alle alliterasjonene: “Det er tungegymnastikk!” Mange barn har kost seg med sangene på hjemmebane også, og integrert dem i leken. I et tredjeklasseforsøk var det en ivrig pusler: Han trengte to pulter for å få plass til alle bokstavlappene han puslet i løpet av 30 minutter. Denne gutten firedoblet lesehastigheten sin i løpet av semesteret og endte opp som den raskeste leseren i klassen.

Fokus innebærer systematisk innøving av språkets mønstre ved hjelp av

 • fonem- og artikulasjonsbevissthetstrening
 • bevisstgjøring på bokstavenes form via grunnleggende begrepssystemer
 • bevisstgjøring på symboler for bokstavløse lyder og vikarierende eller stumme bokstaver
 • markering av stumme bokstaver, vikarierende bokstaver og bokstavgrupper
 • systematisk innøving av sammenlesingsteknikk
 • veiledet og repetert lesing og skriving
 • helhetslesing – der detaljarbeidet knyttes til hel tekst, etter hvert via språklydsanger

Materiellet består av

 • 77 illustrerte språklydsanger om lyder og stavemåter, som både fins på noter og som lydfiler
 • bearbeidingsoppgaver knyttet til sangene – både digitale og papirbaserte
 • artikulasjonsbaserte språklydhus og talesymboler
 • oversikt over språklydenes skrivemåter og obbel-konsonant-regler
 • talesymbolkort, bokstavkort og bokstavgruppekort til legging etter diktat
 • appen Fokus symbolpusling som kan erstatte bruk av esker med bokstav- og talesymbolkort
 • lange lesestykker knyttet til to bokstavprogresjoner og progresjonen for innøving av bokstavløse lyder
 • hefter med oppgaver knyttet til sangene og til ord med aktuelt fenomen
 • alternative oppgaver til nybegynnerne
 • begrepsøvingshefte
 • Lesedilla lekseopplegg som reparerende tiltak ved mangelfull fonem–grafem-kobling
 • Fokus observasjonsprøver angående
   1. grunnleggende begrepssystemer
   2. fonembevissthet
   3. talesymbolkunnskap
   4. avkoding og staving av ord med ulike fonem–grafem-koblinger

Fokus er strukturert i seks tematiske deler:

 • Fokus A: Bokstavlyder med symboler
 • Fokus B: Bokstavløse lyder – notert med bokstavgruppe eller vikarbokstav (/ŋ/ med N i bank)
 • Fokus C: Kort vokal med eller uten etterfølgende dobbel konsonant
 • Fokus D: Konsonantforbindelser, høyfrekvente ord, småord og morfemer
 • Fokus E: Stumme bokstaver og j-lyd med G
 • Fokus F: Ulike skrivemåter for æ-, å-, og o-lydene

Fokus A, B, E og F har egne hefter.

Fokus C og D har ikke egne hefter, men er inkorporert i det øvrige materialet.

Alle språklydsanger har eller skal få PC-pusleoppgaver, og alle har Diktreparasjonsoppgave i Word.

Følgende komponenter i Fokus skal særlig fremme fonembevissthet:

Ved å registrere deg med navn og epostadresse får du gratis tilgang til både undervisnings- og kartleggingsmateriellet. Du vil også få epost om oppdateringer. Med unntak av sangene med oppgaver skal alt materiell revideres i løpet av 2020. I forbindelse med koronakrisen skal jeg laste opp materiell som trenger en ansiktsløfting etter hvert. Dermed slipper man å vente på endelige utgaver mens barna undervises i hjemmene – hvis denne situasjonen holder fram etter påske.