Norsk via vers

Elevsidene for skriftspråkopplæring på norsk er lagd for at elevene skal kunne lytte til og lese språklydsanger og se på bildene. I historien om Kai og Aud følger vi livet på gården deres i Trøndelag og på utflukter, samtidig som en ny bokstavløs lyd med symbol blir innført suksessivt.

Appen Fokus symbolpusling, nettbaserte pusleoppgaver og Word-oppgaven Diktreparasjon er også tilgjengelig direkte. Likedan vil digitale utgaver av lesestykkene bli å finne her etter hvert som barnetegningene får farger. Det fins lange lesestykker til to bokstavprogresjoner og progresjonen om bokstavløse lyder.

Fokus språklydvers

Historien om Kai og Aud, Fokus B – bokstavløse lyder

Fokus symbolpusling