Gud har gjort det - tenk på det!

Sanger om Skaper og Sønn