VIDEOER

Gud har gjort det – tenk på det!

er 77 spennende videoer med illustrerte sanger til trosopplæringen av de yngste.

Tittelen henspiller på det Gud har gjort i skaperverket, frelsesverket, livene våre og bibelhistorien.

Mest for de minste (49 sanger) passer til barn fra 1-6 år. Majoriteten av sangene er korte og enkle.

Mest for de Mellomste (28 sanger) er for 4–9-åringer. Her er det lengre sanger med mer komplekst innhold.

Gud har gjort det
tenk på det!

Sanger om Skaper og Sønn

Toril Karstad

Hvordan bruke materiellet?
Omtaler og anbefalinger
Tekst og krediteringer (text & credits)